英皇钟表珠宝中期吃亏未几于30%

英皇钟表珠宝(00887-HK),按照现有资料及对于未经审核综合治理账目之开端评估 ,集团预期截至2016年6月30日止6个月录患上之净吃亏较去年同期增长未几于30%。该净吃亏之增长重要因为港元强势 ,加之中海内地访港游客人次降落,致使本港消费意欲疲弱而使收入下跌 。

乐竞·体育(中国)官网 - app下载
【读音】:

yīng huáng zhōng biǎo zhū bǎo (00887-HK),àn zhào xiàn yǒu zī liào jí duì yú wèi jīng shěn hé zōng hé zhì lǐ zhàng mù zhī kāi duān píng gū ,jí tuán yù qī jié zhì 2016nián 6yuè 30rì zhǐ 6gè yuè lù huàn shàng zhī jìng chī kuī jiào qù nián tóng qī zēng zhǎng wèi jǐ yú 30%。gāi jìng chī kuī zhī zēng zhǎng zhòng yào yīn wéi gǎng yuán qiáng shì ,jiā zhī zhōng hǎi nèi dì fǎng gǎng yóu kè rén cì jiàng luò ,zhì shǐ běn gǎng xiāo fèi yì yù pí ruò ér shǐ shōu rù xià diē 。